Vegan Seastar

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit online privacybeleid ("privacybeleid") wordt uiteengezet hoe wij uw privacy beschermen wanneer u deze website bezoekt. In dit privacybeleid worden de soorten informatie beschreven die wij verzamelen en bijhouden wanneer u onze websites bezoekt, hoe wij die informatie gebruiken en met wie wij deze informatie delen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bereik van dit privacybeleid 

Dit privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens op grond waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, al of niet in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam en contactgegevens.

Uw toestemming en overige rechtsgeldige basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u automatisch in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

ALS U NIET INSTEMT MET HET VERZAMELEN OF GEBRUIKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID, DIENT U DEZE WEBSITE TE VERLATEN EN NIET TE GEBRUIKEN. 

We hebben ook het recht om uw persoonsgegevens te verzamelen of gebruiken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme interesse in de bedrijfsvoering.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Aangezien wij regelmatig nieuwe eigenschappen en functies aan onze websites toevoegen, kan het van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken of te herzien. Wij behouden ons het recht voor om dit te doen door, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging, een herziene verzie van het beleid op onze websites te plaatsen. De wijzigingen gaan in op de datum waarop we de herziene versie op onze websites plaatsen. De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de persoonsgegevens die wij verzamelen nadat we de herziene versie op de website hebben geplaatst. Door gebruik te maken van een van onze websites na een dergelijke wijziging stemt u in met de voorwaarden van het herziene privacybeleid. U dient dit privacybeleid daarom regelmatig te bekijken.

Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, plaatsen we een mededeling boven aan dit privacybeleid die gedurende ten minste dertig dagen na de nieuwe ingangsdatum blijft staan, zodat u direct kunt zien of ons privacybeleid na uw laatste bezoek is gewijzigd. U kunt de huidige versie van dit privacybeleid op elk gewenst moment bekijken door te klikken op de koppeling met de tekst "Privacybeleid" onder aan elke pagina van onze websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen we via onze websites?

Informatie die u verstrekt. Wij verzamelen de persoonsgegevens die uw vrijwillig verstrekt (met behulp van uw muis en toetsenbord) wanneer u onze website gebruikt. De informatie die we verzamelen is afhankelijk van het gebruik dat u van onze websites maakt. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor het ontvangen van e-mailberichten van Cargill, verzamelen wij uw e-mailadres en alle daaraan gerelateerde gegevens die u verstrekt. Als u met ons communiceert via de functie "Contactgegevens", verzamelen we de informatie die uw verstrekt door het formulier "Contactgegevens" in te vullen.

In het algemeen maken we op onze websites onderscheid tussen informatie die we nodig hebben om u te voorzien van een bepaald product of een bepaalde service of om aan uw verzoek te voldoen ("verplichte velden") en informatie die weliswaar nuttig is, maar optioneel in relatie tot dat product, die service of dat verzoek. Indien u de verplichte velden niet invult, kunnen wij u het gewenste product of de gewenste service niet leveren of niet aan uw verzoek voldoen.

Aanvullende gegevens. Van tijd tot tijd kunnen we de informatie die u ons verstrekt, aanvullen met informatie uit andere bronnen, zoals informatie die uw adres valideert, informatie gebaseerd op uw postcode of informatie over uw bedrijf. We kunnen de informatie die u ons geeft ook aanvullen met informatie die wij verzamelen via andere kanalen.

Gegevens die naar ons worden verzonden door uw webbrowser. Wij verzamelen informatie die ons automatisch wordt toegestuurd door uw webbrowser. Deze informatie omvat doorgaans uw IP-adres, de identiteit van uw internetserviceprovider, de naam en versie van uw besturingssysteem, de naam en versie van uw browser, de datum en tijd van uw bezoek en de pagina's die u bezoekt. Een IP-adres is een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u verbinding maakt met het internet. Het wordt gebruikt om de "locatie" van uw computer in cyberspace te identificeren, zodat de informatie die u aanvraagt ook daadwerkelijk bij u terecht komt.

Bovendien inspecteren wij onze serverlogbestanden (die de IP-adressen van onze bezoekers bevatten) ten behoeve van de beveiliging en de preventie van fraude. Wanneer we een vermoeden hebben van criminele activiteiten, stellen wij mogelijk onze serverlogbestanden en de persoonsgegevens die we via deze website hebben verzameld ter beschikking aan de desbetreffende onderzoeksinstanties, die deze informatie kunnen gebruiken om de personen op te sporen en te identificeren die zich mogelijk aan criminele activiteiten schuldig hebben gemaakt.

Cookies en vergelijkbare technologieën. Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt verzonden en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, en dat de website in staat stelt om informatie over u en uw voorkeuren te onthouden. Wij gebruiken cookies en andere web technologieën op verschillende manieren. Wij kunnen deze technologieën bijvoorbeeld gebruiken

 • om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruikmaken van onze websites: welke pagina's ze bezoeken, op welke koppelingen ze klikken en hoe lang ze op elke pagina blijven;

 • om het succes te meten van onze internet- of e-mail-advertenties.

De cookies die wij gebruiken, kunnen worden ingedeeld in twee categorieën:

'Sessiecookies' die op uw computer worden geplaatst voor de duur van uw bezoek aan onze websites. Deze cookies worden automatisch verwijderd van uw computer als u uw browser sluit.

'Persistente cookies' die na een redelijke periode verlopen of kunnen worden verwijderd door de gebruiker.

Bij een aantal van deze toepassingen kunnen cookies van derden gebruikt worden, dat wil zeggen, cookies die worden ingesteld door software die wordt gebruikt door derden, bijvoorbeeld om een statistische analyse te maken van het paginagebruik, pagina-interacties en paden door de website, of om internetadvertenties aan te bieden met behulp van een online-advertentieleverancier. Cookies van derden kunnen gegevens verzamelen over uw online activiteiten gedurende langere tijd en op verschillende websites nadat u onze site hebt bezocht. In het algemeen kan uw naam niet worden achterhaald op basis van de gegevens die verzameld worden met deze internettechnologieën.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of dat deze u waarschuwt als er een cookie op uw computer wordt geplaatst. U kunt onze cookies ook verwijderen zodra u een website verlaat. U bent niet verplicht om onze cookies te accepteren wanneer u onze websites bezoekt. Wanneer u uw browser echter instelt om cookies te weigeren, kunt u niet van alle eigenschappen en functies van onze websites gebruikmaken.

Hoe gebruikt Vegan Seastar uw persoonsgegevens?

In het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die we via onze websites verzamelen

 • om de informatie en services te leveren waarom u vraagt; 

 • voor beveiliging en de preventie van fraude; 

 • om een effectieve klantenservice te bieden; 

 • om gepersonaliseerde advertenties weer te geven wanneer u onze websites bezoekt; 

 • om u speciale aanbiedingen en andere informatie aan te bieden die naar onze mening interessant voor u zou kunnen zijn; 

 • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven; 

 • om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en interesses;

 • om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van onze websites te kunnen verbeteren; 

 • om onze producten en services te verbeteren; en

 • om onze marketing- en promotie-inspanningen te verbeteren.

Aan wie maken wij persoonsgegevens bekend?

We kunnen de persoonsgegevens die we via onze websites verzamelen bekend maken zoals hieronder beschreven:

Naleving van wettelijke bepalingen en bescherming onze rechten en de rechten van anderen. Wij mogen persoonsgegevens bekend maken wanneer wij in goed vertrouwen menen dat dit aangewezen is om te voldoen aan de wet, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding. Wij mogen ook persoonsgegevens openbaar maken om een mogelijk misdrijf, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of te onderzoeken; om onze online-gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten toe te passen of af te dwingen; of om onze eigendomsrechten of de rechten, het eigendom of de veiligheid van gebruikers of anderen te beschermen.

Zoals beschreven in een kennisgeving van gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken zoals beschreven in elke kennisgeving van gegevensbescherming op de webpagina waar u deze gegevens verstrekt. Door uw persoonsgegevens op die webpagina te verstrekken, stemt u toe in de bekendmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de desbetreffende kennisgeving van gegevensbescherming.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens controleren, bijwerken of corrigeren?

Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen als u uw persoonsgegevens wilt controleren, bijwerken of corrigeren. We zullen reageren binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen die zijn vastgesteld door de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit te controleren. In de meeste gevallen zullen wij u toegang geven en alle onjuiste informatie die u ontdekt, corrigeren of verwijderen. In sommige gevallen kunnen wij echter uw verzoek beperken of weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als wettelijke bepalingen ons dit toestaan of dit eisen of als wij niet in staat zijn uw identiteit te verifiëren.

Uw rechten

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking van het gebruik ervan te verzoeken, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, ze te ontvangen als pdf of ze te laten verzenden naar een andere organisatie. U kunt ons ook verzoeken u geen directe marketingberichten meer toe te sturen. Neem contact op met ons via de onderstaande contactgegevens als u een van deze rechten wilt uitoefenen.

Waar u het recht hebt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens gebruiken op een manier die uw rechten schendt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor onze zakelijke doeleinden en met name om onszelf te beschermen in het geval van een juridische claim. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd of, in sommige gevallen, geanonimiseerd. Als u vervolgens uw toestemming intrekt en we geen rechtsgeldige reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, dan verwijderen we uw persoonsgegevens. 

Beveiliging

Hoewel we redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. We dringen er daarom bij onze gebruikers op aan om elke mogelijke voorzorgsmaatregel te nemen om hun persoonsgegevens te beschermen als ze het internet gebruiken.

Koppelingen met websites van derden

Deze website kan ook koppelingen bevatten naar websites die worden beheerd door andere bedrijven, waaronder websites van andere serviceleveranciers en niet aan ons gerelateerde derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld op deze andere websites. Wanneer u een website van een derde bezoekt via een koppeling op een van onze websites, raden we u daarom aan om het privacybeleid van die website door te lezen.

Contact 

Als u vragen hebt over deze melding of dit privacybeleid, of als u uw rechten wilt uitoefenen of uw toestemming wilt intrekken:

Stuur een e-mail naar contact@veganseastar.com of

Schrijf ons op:

Vegan XL B.V.
Westergosingel 99
2548 NX Den Haag